Samel.EdU

Ako pracovať na naozaj dôležitom, dôležitom pre mňa

s pánom Vladimírom Schneiderom sme pripravili inšpiratívny webinar.

Dátum realizácie:
štvrtok 12.10.2017

Anotácia:
Známy citát "Nezáleží na tom ako rýchlo idete, ak idete nesprávnym smerom” je jasným posolstvom. Je možné dostať sa v každodennej praxi  k tomu, aby sme sa naozaj riadili viac kompasom ako hodinkami a žili život, ktorý naozaj chceme? Povieme si prečo do okien “manažérskej" činnosti netreba vkladať časové bloky tvorivej práce a prečo je dôležité robiť to naopak.  

Prínosy pre poslucháča:   
Oprieme sa o dva prístupy k osobnému time/life manažmentu. Jeden podľa S.R.Coveyho a druhý podľa Davida Allana. Účastník webinára sa dozvie, ako nám pri dosahovaní našich cieľov pomôže pochopenie rozdielov medzi hlbokou a plytkou prácou. V neposlednom rade si ukážeme niekoľko praktických a osvedčených hackov, ktoré prezentátorovi pomáhajú pracovať na naozaj dôležitom - pre neho dôležitom