Samel.EdU

Ako robiť úspešné webinare

Ivan Sámel a Vladimír Homoľa pre Vás pripravili náš 15. webinar

Dátum realizácie:
17.10.2016 (pondelok) o 17,30 hod

Anotácia:
Pred nami je nová vlna vo vzdelávaní a odbyte znalostí! Zarábať viac a to bez komplikovaného cestovania a rozličných organizačných obmedzení je pre znalostných pracovníkov oveľa ľahšie ako v minulosti.Odmietnuť zákazníka, ktorý je vzdialený alebo v danom čase nedostupný je manažérsky zločin.Poznáme minimálne 5 ďalších závažných dôvodov, prečo využiť túto formu odbytu znalostí.Nové média vytvárajú takmer dokonalý most medzi nositeľmi znalostí a ich príjemcami.V tejto forme vieme zabezpečiť nielen kvantitu ale aj kvalitu prenesených znalostí. Vieme tento "vzdelávací" most urobiť ešte viac priechodným.

Účastníci sa naučia:
Zvládnuť prípravu a manažment webinaru
Pripraviť interaktívny webinar a živé vysielanie.
Ako efektívne manažovať vzniknutý digitálny obsah

Prezentujúci Ivan Sámel,
má bohaté a skúsenosti s online expertným biznisom v oblasti Projektového manažmentu. Vyučuje touto formou 3 predmety na 2 vysokých školách.

Má za sebou viac ako 200 hod výučby cez viaceré webinárové nástroje.
Je autorom viac ako 190 vzdelávacích video výstupov. Zoznam verejných priamo vedených alebo moderovaných webinarov nájdete na
http://samel.eu/vzdelavaci-prud/webinare-zrealizovane-s-odbornymi-partnermi/

Poskytne Vám neoceniteľné skúsenosti a zručnosti pri príprave a realizácii, webinaru ktoré násobne zvýšia záujem poslucháčov o prezentovanú tému. 

 

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.