Samel.EdU

Ako učiť projektový manažment

Spolupracujeme na odbornej príprave Workshopu - Ako učiť projektový manažment?,
ktorú organizuje spoločnosť Best Practise User Group

Dátum začiatku: 17.10.2013 13:00
Dátum ukončenia: 17.10.2013 17:00
Miesto konania: Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava
Registrácia na podujatie: 

Organizátor: p. Ján Chudík

Cieľ podujatia:
Vytvoriť priestor pre stretnutie učiteľov, lektorov, trénerov  projektového manažmentu primárne z vysokých škôl, ale aj školiacich firiem, prípadne stredných škôl na jednej strane a profesionálnych projektových manažérov, šéfov tímov projektových manažérov, šéfov  project officov z komerčných firiem, bánk a štátnej správy.

Výmena názorov a skúsenosti:
Praktikov, ktorí by mali definovať čo je potrebné učiť budúcich projektových manažérov.
Učiteľov a lektorov, ktorí by mali prezentovať čo sa v projektovom manažmente učí a akým spôsobom.
Po prednáškach sa uskutoční panelová diskusia – panelisti = prednášatelia. Prípadne doplnení o  pozvaných expertov.

Cieľová skupina:
Projektoví manažéri z praxe, z rôznych odvetví
Vysokoškolskí učitelia, lektori
Stredoškolskí učitelia
Ktokoľvek, koho to zaujíma

Námety na otázky, ktoré by mohli byť prezentované / diskutované :
Na akej úrovni skúsenosti študentov / v ktorom ročníku sa má PM učiť?
Aký rozsah by mal predmet PM mať?
Na ktorých školách / pre ktoré profesie, alebo špecializácie sa má PM školiť?
Vytvoriť samostatnú špecializáciu – projektový manažér?
Je záujem o tento predmet?  Je záujem o túto problematiku na VS, SS, ZS apod.?
Nepočkať s výučbou PM až na postgraduálnu úroveň?
Alebo naopak – začať s PM už na gymnáziu / priemyslovke? Ak áno prečo? Ak áno ako?
Má byť  PM len jeden predmet, alebo je dobré mať túto problematiku rozdelenú na viacej predmetov? Ak áno, na aké? V akom rozsahu? Pre ktoré profesie?
Orientovať sa len na „hard skills“, alebo učiť aj soft skills?
Ak áno ako učiť soft skills? Ako ich skúšať?
Akú časť skúšky z PM (tradične ide najmä o hard skills) má reprezentovať praktická práca? Napríklad vo forme riešenia prípadovej štúdie.
Má zmysel učiť niektorú z metodík (PRINCE2®, PMI®, IPMA® a pod.) ako prvú vec v školení PM?
Aké je miesto / potreba / užitočnosť výučby sw nástrojov pre PM (MS Project)? Kedy ich učiť?
Čo sa štandardne učí, ale v praxi je to nepotrebné.
Ktoré znalosti a zručnosti sú v praxi potrebné, ale vo výučbe projektového manažmentu sa tomu nevenuje pozornosť.

Prednášajúci:
Prof. Ján Papula, PhD
Ing. Rudolf Ch. Takáč,
Ing. Peter Augustín, 
Ing. Andrej Chamula,

Banner
Zapíšte si do kalendára