Samel.EdU

Finančný controlling

V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí je finančná situácia firmy rozhodujúcim faktorom jej postavenia na trhu. Ako naplánovať budúcnosť firmy z tohto pohľadu? Aké ukazovatele pomôžu orientovať sa v tom, či plány smerujú firmu do dobrej finančnej kondícii vzhľadom na konkurenciu, alebo naopak. Je smerovanie nie celkom správne?

Aká je skutočná situácia? Aké výsledky firma dosahuje? Sú v súlade s plánom? Ako kopírujú dosiahnuté výsledky vývoj tých najúspešnejších? V ktorej oblasti potrebuje firma korigovať? Náklady? Tržby? Rentabilitu? ...

Sú to iba časti otázok, na ktoré odpovede dáva finančný controlling.

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre:

konateľom a spoločníkom obchodných spoločnosti, podnikateľom,
finančným manažérom,
ekonomickým, finančným a účtovným poradcom,
pracovníkom ekonomického útvaru,
pracovníkom controllingového útvaru, 
tých, ktorí sa chcú pracovať ako controlleri vo firme

Prínosy kurzu: 
Naučíte sa pracovať s finančnými ukazovateľmi, budete vedieť aké pomerové ukazovatele sú v rámci finančnej analýzy dôležité a spoznáte ako tieto ukazovatele využiť pre návrh nevyhnutných opatrení v riadení firmy. 


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.