Samel.EdU

Hodnota pre účastníkov webinarov

Prinášame Vám nové kvalitné a praxou overené znalosti
Predstavujeme Vám skvelých a inšpiratívnych odborníkov, ktorí sú odborne známy vo svojich profesiách.

Získate tým:
Získate znalosti od skúsených lektorov (priamy kontakt na nositeľov znalostí) 
Úsporu času pri samo štúdiu 
Úsporu cestovných výdajov 
Odstránite neproduktívny čas 
Podklady k rozhodovaniu o implementácii vybraných odborných tém vo firme 
Podklady k rozhodovaniu o ďalšom osobnom rozvoji 

‹Prínosy KIVI, Klubu Inovatívneho Vzdelávania a Inšpirácií pre praktikov a pragmatikov›

Prínosy KIVI, Klubu Inovatívneho Vzdelávania a Inšpirácií pre teoretikov›

‹Kvalita - 10 dôvodov prečo sa stať členom KIVI, Klubu Inovatívneho Vzdelávania a Inšpirácií ›

Banner
Hodnota pre účastníkov webinarov