Samel.EdU

Vystúpenia na konferenciách

Využitie MS Project v komerčne náročných prostrediach

Vystúpenie na medzinárodnej konferencii "Projekty 21. storočia", organizátor SPPR, rok 2015.

Situačná analýza použitia projektových nástrojov

Vystúpenie na  9. ročníku konferencie "Projektový manažment", organizátor EFOCUS, rok 2015

Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!