Samel.EdU

Logika úspešných projektov - sumarizačný webinar


Dátum realizácie: 
streda 6.11.2018 o 18 hod

Odborný garant:
Jaromír Pitaš - Predseda predstavenstva, národného certifikačného a akreditačného orgánu, IPMA CZ z.s. 
Anotace:
Webinář se zabývá problematikou definice přínosů, cílů, rozsahu a předpokladů projektu, programu a portfolia s využitím metod Logical Frame Metrix, Work Breakdown Structure. Na základě zkušeností z praxe ukazuje chyby ve formulacích a odpovídá na základné otázky: "Jaký je rozdíl mezi formulací úkolu a cíle aneb Co je cíl a co úkol? Jak vhodně formulovat přínosy, cíle, rozsah a předpoklady pro projekt, program nebo portfolio?"

Přínosy: 
Posluchač rozumí kontextu přínosu, cíle, rozsahu a předpokladů z úrovně projektu, programu a portfolia a má vytvořeny předpoklady pro jejich vhodnou formulaci.

Komu je téma určena: 
Zadavatelem záměrů, projektovým manažerům, projektovým konzultantům,  studentům univerzit 

Disponibilné vstupy záznamy webinarov pred zahájením:
Jak definovat přínosy, cíle, rozsah a předpoklady
Projektové prostředí a přístup dle logického rámce

Odborní prispievatelia:
Peter Jaszberényi: Riaditeľ certifikačného útvaru SIPR SPPR 2015 - 2017
Róbert Kormaňák: Projektový manažér

Dalšie výstupy:
Získate vzory / šablóny logických rámcov pre prax
Zaznam webinaru Psychologické chyby při stanovení cílů projektu

Vyberte si otázky na ktoré chcete dostať odpovede


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.