Samel.EdU

Meď nad zlato - prípadová štúdia najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku

Branislav Stančík a Ivan Sámel pre Vás pripravili  inšpiratívny webinar vo verzii 3.

Dátum realizácie:
22.3.2018 o 18 hod 

Anotácia: 
Asi tušíte, že ide o Turzovsko Fuggerovskú mediarsku spoločnosť, ktorá úspešne podnikala najmä na začiatku 16 storočia.
Slovenská, najmä však banskobystrická meď písala dejiny. Naša meď bola pri prerozdeľovaní celosvetových zdrojov bohatstva.
Táto spoločnosť bola na začiatku integrácie Európy. Ide o prvý  nadnárodný ranno kapitalistický podnik v Európe. 

Z najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku sme urobili prípadovú štúdiu.
Presvedčte sa na našom webinari, že sa dá významne poučiť z histórie.
Presvedčte sa o tom, že mnohé veci aj dnes fungujú ako pred 500 rokmi a naopak.
Zložitá a častokrát nestráviteľná teória Obchodných modelov je vysvetlená na historických faktoch z pred viac ako 500 rokov.

Webinar je určený:
• Podnikateľom,
• Obchodníkom, ktorí chcú predávať viac tovarov a služieb
• Manažérom, ktorí spúšťajú nový produkt,
• Produktovým manažérom, ktorí riadia životné cykly produktov,
• Start up - istom,
• Kreatívcom, ktorí chcú zrealizovať svoje námety, 
• Priateľom histórie, 

Prínosy:
Účastníci vzdelávacieho webinara pochopia princípy tvorby úspešných obchodných modelov.   
 

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.