Samel.EdU

Osobné

Vyznačujem sa nákazlivým entuziazmom a aj preto sa mi darí vo vzdelávaní inšpirovať ľudí už viac ako 23 rokov. Vedomosti, zručnosti a postoje som získal trvalým záujmom o témy, ktoré pomáhajú premieňať myšlienky na výsledky. 

Veľa úspešných manažérov mi hovorí „s Tebou sa vždy rád stretnem“. Pri stretnutí so mnou sa dozviete veľa príbehov o tom, ako Vám podobné problémy riešia v iných firmách. Ak treba, tak aj príbehy o slepých cestách, vlastnej hlúposti , ktoré som reflektoval počas konzultačnej praxe. 
Baví ma odstraňovať obmedzenia, ktoré môžu firmy a ľudí posúvať ďalej. Zameriavam sa na dôležité komponenty úspechu t.j. na prípravu, plánovanie a inovácie biznis produktov a k nim súvisiacich projektov. Spoločne môžeme realizovať veľmi odvážne plány!

Viera:
Verím v Boha, Verím v seba, Verím, že to čo robím robím dobre. Verím že možnosti sú obrovské.

Moje obľúbené svetové strany:
ľudia a myšlienky. Kedy čo viac, tak to závisí od okolností dňa. Aktívne ich spájam.  

Závislý som od tužky a papiera, občas aj kávy. Aj na pive tvorím myšlienkové abstrakty. Najradšej sa stretávam so zaujímavými ľuďmi a počúvam zaujímavé témy. To čo považujem za užitočné odovzdávam ďalej. 

Organizujem veľa nekomerčných vzdelávacích aj relaxačných podujatí. Asi pri tom „plytvám dobrom “.

Nechýba mi entuziazmus, otvorenosť a úprimný záujem o iných (asi preto ma ľudia považujú za dôveryhodnú osobu).

Obľúbený výrok:
Hľadanie riešení ovplyvňujú zvyky a stereotypy.
Nutnosť okamžitého riešenia tiež obmedzuje výber, pritom čím vyšší je nadhľad, tým viacej nových riešení je vidieť, len sa treba oslobodiť od týchto stereotypov. Mr. Sun ć , pred 2500 rokmi

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre prípravu strategických projektov

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Reprezentatívny webinar k inováciám:
  • Ako staviame budúcnosť alebo ako z myšlienky vytvoriť hodnotu
  • 4.6.2020 začíname o 10 hod