Samel.EdU

Osobné

Viera:
Verím v Boha, Verím v seba, Verím, že to čo robím robím dobre. Verím že možnosti sú obrovské.

Moje obľúbené svetové strany:
ľudia a myšlienky. Kedy čo viac, tak to závisí od okolností dňa. Aktívne ich spájam.  

Závislý som od tužky a papiera, občas aj kávy. Aj na pive tvorím myšlienkové abstrakty. Najradšej sa stretávam so zaujímavými ľuďmi a počúvam zaujímavé témy. To čo považujem za užitočné odovzdávam ďalej. 

Organizujem veľa nekomerčných vzdelávacích aj relaxačných podujatí. Asi pri tom „plytvám dobrom “.

Nechýba mi entuziazmus, otvorenosť a úprimný záujem o iných (asi preto ma ľudia považujú za dôveryhodnú osobu).

Obľúbený výrok:
Hľadanie riešení ovplyvňujú zvyky a stereotypy.
Nutnosť okamžitého riešenia tiež obmedzuje výber, pritom čím vyšší je nadhľad, tým viacej nových riešení je vidieť, len sa treba oslobodiť od týchto stereotypov. Mr. Sun ć , pred 2500 rokmi