Samel.EdU

Prax v projektoch

Odborná prax v oblasti Projektového Manažmentu, 2003-2018 - výber

Tvorba a optimalizácia kritickej cesty rozsiahleho projektu (akceptácia firmou, ktorá ako prvá na svete zaviedla túto metódu)
2018, rozpočet projektu 750 mil Kč, B-Projekting, Zlín, Konzultant 

Príprava rozsiahleho harmonogramu projektu pre zahraničného investora v ČR
2017, rozpočet projektu 500 mil Kč, B-Projekting, Zlín, Konzultant

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, OPIS projekt 
2015-2016, rozpočet projektu 3 mil Eur, rola v projekte Quality assurance 

Zavedenie systému riadenia portfólia projektov
NAFTA,a.s. 2015, Riešiteľ / konzultant

Zavedenie a riadenie portfólia projektov
B-Projekting Zlín ,s.r.o. 2014-2015, Riešiteľ / konzultant

Innotrain IT, medzinárodný vzdelávací projekt  
2012-2013, projektový manažér

Morava Production HallExecution - realizácia projektu 
2009-2010, B-Projekting, Zlín, Externý projektový konzultant

Vybudovanie Centra projektovej podpory pre EU projekty 
2009, Univerzita Mateja Bela Interný projektový manažér, Riaditeľ portfólia projektov

Vytvorenie sústavy harmonogramov pre projekt kanalizácie mesta B. Bystrica
2006-2007, rozpočet projektu 1,8 mld Sk, Alpine Slovakia, Externý projektový konzultant

Implementácia Enterprise Project Managementu 
2004-2005, Slovak Telekom, Microsoft/Ditec, Externý projektový konzultant

Riadenie projektov stavieb stožiarov pre mobilného operátora 
2003-2007, Teledat, Externý projektový konzultant

Vytvorenie sústavy projektov POVAPSYS 
2004-2005, rozpočet 1 mld. Sk, Slovenský hydrometeorologický ústav, Externý projektový konzultant

Tvorba rozsiahlych harmonogramov výstavby
2004-2005, IPEC Holding,a.s., Externý projektový konzultant

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach