Samel.EdU

O štvorakej slasti

K napísaniu článku ma inšpiroval aj nedávny príspevok prezidentky Asociácie lektorov a kariernych poradcov pani Emílie Jányovej Lopušníkovej  „o šťastí“
Tiež som hovoril priateľovi Petrovi o hodnote „mojich“ webinarov a hodnote video záložiek o tom koľko môžu ušetriť času poslucháčovi. Ľudia predsa nemusia prehľadávať haldu informácií. Skúste sa o tom presvedčiť http://samel.eu/kivi-klub-inovativneho-vzdelavania-a-inspiracii/video-zalozky-vzor/


Povedal mi, "že hodnotou nie je to, že ušetrím čas skrátením štúdia alebo mám vzdelávací obsah od skvelých odborníkov". Vraj to nestačí na konci musí byť kladný pocit. Ak pocit tak možno pocit šťastia. Súhlasíte?  

Konrad Paul Liessmann (autor Teórie nevzdelanosti), tvrdí: „Šťastie a naše vzdelanie, naše znalosti určite nejako súvisia. Pravdou je však to, že len bez naliehavosti a potreby využiteľnosti znalostí môže dôjsť k skutočnému pocitu šťastia, ktorého vrcholom je:  
Sloboda a slasť z myslenia
Sloboda a slasť z poznania
Sloboda a slasť z chápania
Sloboda a slasť z krásy  


Ako často zažívate takýto pocit? Mne sa to celkom darí. Nie som znalostným hedonistom, preto musím tu pre spomenúť ešte dôležitú knihu a to Bibliu. Na nástenke mi visí citát z nej „Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina“ Kniha prísloví 16. kapitola 1. Tu končí moja mentálna odvaha.  

Ak chce človek dosiahnuť to , čo nazývame slasť z poznania, predpokladá to, že človek v sebe cíti nutkavú túžbu po poznaní, ak niečo takéto necíti zrejme k naplneniu takejto slasti z poznania v jeho živote nemôže dôjsť.   Potom je asi dôležité byť otvoreným pre poznanie. To znamená , že človek musí vážne vziať aj to , že v procese poznávania sa dopracuje k poznaniu, ktoré ho donúti zmeniť jeho doterajšie postoje a doterajšie presvedčenie.   Toto totiž človeka posúva ďalej a zrejme aj znásobuje jeho pocit slasti z poznania. Poznanie mení môj doterajší spôsob života a myslenia a dáva mi odvahu ísť a posúvať poznané aj iným. Nejak takto to môže fungovať.  

Rád sa podelím s tým čo funguje mne v ďalšom príspevku alebo aj osobne.  
Podľa Konráda Paula Liessmanna a jeho  knihy „Teória nevzdelanosti“ parafrázujem „Takéto šťastie je v dnešnej dobe väčšine ľudí odoprené, pretože to čo nie je efektívne a využiteľné je prežité.“ „Sľubovanie šťastia zo vzdelania je v dnešnej dobe falošná hra, pretože v praxi poznania ide viac o výcvik a uspokojovanie konzumom ako rozvoja tvorivého myslenia.“  

Podľa sociálnych rolí M. Belbina, by najvyššie slasti mohli zažívať  Vyhľadávači zdrojov, Inovátori, Špecialisti, Monitori vyhodnocovači.

Určite to stojí na zamyslenie. Či?  Prajem Vám vydarené februárové dni a občas aj slasť z poznania.


Banner
Zaujímavé príspevky