Samel.EdU

O zametaní pod koberec a odovzdávaní projektov

Dnes som vyšiel z pár dňového pracovného tunela, pretože som finišoval s dodávkou výstupov pre medzinárodný projekt. (aj preto som cca 4 dni zanedbával skupinu FI2P). Povedal som si, že pre mimoriadny výkon (projekt som dokončil netradične cca 36 hod pred termínom) si zaslúžim aj sladkú odmenu. Odmenou mi bol sladký melón. Bol som šikovný ako vždy, melón mi spadol v kuchyni a rozbil sa na drobné kusy.
Najhoršou skutočnosťou bolo upratanie veľkého počtu ťažko uchopiteľných jadierok z plochy. Ponáhľal som sa. Keďže pod odpadkovým košom je aj koberček, napadlo ma ako prvé, že jadierka zametiem pod koberec. 

AKO SÚVISIA TÉMY ODOVZDÁVANIA PROJEKTOV A ZAMETANIA POD KOBEREC? 
(Ďalej pripájam výber z dostupných metodických postupov / krokov pre odovzdávania projektu)

ZÁMEROM ODOVZDANIA PROJEKTU je, aby odberateľ explicitne prevzal dodaný produkt alebo službu. Ďalšie úkony smerujúce ku kompletizácii projektu sú predmetom dohody odberateľa a dodávateľa. Proces odovzdania jasne vyznačí moment presunu zodpovednosti z dodávateľa na odberateľa.

PRAKTICKÉ POSTUPY ODOVZDANIA PROJEKTU V závislosti od projektu je nutné zorganizovať akceptačný test alebo posúdenie dodaného produktu alebo služby na strane odberateľa.Spolu s odberateľom sa dohodnúť na všetkých úkonoch, ktoré vyplynú z testu alebo posúdenia (nedostatky), aby sa zabezpečilo, že produkt alebo služba zodpovedá dohodnutému vymedzeniu projektu.Tiež sa dohodnúť na ďalších úkonoch, ktoré treba realizovať aby sa zabezpečilo riadne ukončenie projektu.

DOBRÉ RADY PRE ODOVZDANIE PROJEKTU
Nedovoľte, aby sa odovzdanie považovalo za „zametenie pod koberec" (pri ktorom sa projekt rýchlo ukončí a odberateľovi zostane množstvo otvorených problémov. Zorganizujte odovzdanie ako štruktúrovaný prechod, ktorým sa prenesie aj budúca zodpovednosť za použitie a údržbu dodaného produktu alebo služby. Postarajte sa, aby boli termíny činností viazaných na odovzdanie reálne a aby boli tieto úkony posúdené v organizácii odberateľa s koncovými používateľmi.

Aké máte skúsenosti zo zametaním pod koberec Vy? 
Stalo sa Vám, že ste zamietli niečo pod koberec?
Čo urobíte ak, zistíte že pod kobercom sú nežiaduce problémy?

Ak ste v sieti LinkedIn k tomuto príspevku nájdete 26 komentárov 

 Doteraz realizované webinare

Banner
Zaujímavé príspevky