Samel.EdU

Odporúčané postupy pre obsahových sponzorov

ÚVOD:
Vždy treba povedať:
Komu je webinar určený 
Aj vtedy, keď je použité v anotácii
Prínosy webinara: 
Viac ako dlhé predstavovanie
Aj vtedy, keď je použité v anotácii
Kedy použiť to čo je obsahom webinara
Aj vtedy, keď je použité v anotácii

ODKAZY:
Použiť odkazy na minulé webinare
Háčiky - Čo sa môžeme dozvedieť v pokračovaní webinara
Ak bude ďalšie pokračovanie webinara, komerčné alebo nekomerčné
Po dohode s organizátorom webinara 

KVALITA PREZENTÁCIE: 
Prezentácia Power Point, nedávať enormné množstvo slajdov (na 1 hod odporúčame 15 - 20)
Nie veľa textu, tabuliek naraz
Odstavce padajú, sú animované
Plné zobrazenia slajdov
Slajdy sú v SK, CZ jazyku 

INTERAKTIVITA:
Robiť prerušenia cez otázky po 10 min, aj keď je super zaujímavý obsah. Môžem dohodnuté otázky dávať ja alebo moderátor,
Po polovici webinara, hovoriť čo zaujímavé nás ešte čaká

Časová os na začiatku (80% času)
Typy otázok pre publikum Uzavreté
Zoznam odpovedí (môžem zabezpečiť hlasovanie cez skype for business)
Hlasovanie cez google formuláre / nie cez hlasovanie  SW nástroja 
Na konci (20% času) 
Otvorené
Nemusíme odpovedať na všetky otázky, (na začiatku dáme naše prehlásenia)
Najprv cez chat (moderátor ich najskôr parafrázuje)
Potom hlasové otázky cez mikrofóny, môžeme obmedziť ich počet

NEODPORÚČAM:
Napíšete mi – Len na vlastnú prácnosť
Zamyslite sa, máte na to 3 min

POKYNY PRE LEKTOROV KOMERČNÉHO WEBINARA:

Prehlásenie:
Cieľom nie je odpovedať na všetky otázky hlavne ak ide o zložité zadania, ktoré nemajú jednoduchú odpoveď.
Háčiky: 
Len na ďalšie komerčné kurzy
Iné:
Neodkazuje sa na iné webovské stránky


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Banner
Učenie už ľahšie nebude !!!