Samel.EdU

Optimalizácia času a nákladov v projektoch

Optimalizácia času a nákladov v projektoch

23.3.2016 o 17,30 hod  pripravujem náš 7. webinar.

Anotácia:

Cieľom plánovacej fázy je podľa definícií nájdenie najlepších riešení pre projekt. 
Podľa pravidla 80/20 v projektoch v plánovacej ale aj realizačnej fáze mám šancu na 80 % usporiadať vlastné a nakupované zdroje a tým významne ovplyvniť konečný úspech projektu.
Ak chceme byť úspešný musíme poznať dominantnú os projektu. Podľa projektového trojimperatívu scenáre budú najmenej 3.
Predstavíme si 6 spôsobov ako je možné usporiadať akúkoľvek množinu úloh nielen v projekte
s popisom  dopadom na náklady a čas.

Zopakujeme si tému kritickej cesty. Dostanete dobré rady ako pracovať s kritickou cestou, rezervami a konečnými termínmi.
Odborný výklad bude rozšírený aj o kritický reťazec a jeho uplatnenie v praxi.

Registrácia jednorázová:

Registrácia zvýhodnená:
Výhody tejto registrácie sú nasledovné:

1. Viete o každej bezplatnej vzdelávacej akcii, ktorá sa týka Vášho odborného záujmu, ktorí si vyberáte v tomto formulári
2. Registrujete sa len raz. 
3. Dostanete URL adresu každého odvysielaného webinara, aj keď sa ho fyzicky nezúčastníte. 
4. Dostanete sa prednostne pozvánku do interaktívnej zóny, kde môže byť maximálne 10 ľudí. 
5. Dostanete podklady z vysielania

Ak chcete vedieť viac, pozrite si zámer nášho projektu EdU Stream

 

Doterajšie webinare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HandOuts k webinaru