Samel.EdU

Out side Change management - Power Base selling

Dátum realizácie: 
utorok 4.12.2018 o 18 hod

Odborný garant:
RNDr. Jozef Ondáš, PhD, MBA
expert na Change management
manažér roka 2010
bývalý výkonný a generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

Anotácia aktuálneho webinara - Power base selling (PBS)
Je overená outside-in kompetitívna procesne orientovaná metodológia predaja.
Začína Analýzou príležitosti, pokračuje systémovou organizáciou kampane so zvláštnym dôrazom na budovanie podpory top manažmentu a politickej podpory. PBS pomáha lepšie ovládať prostredie, v ktorom predávame (Selling Environment).
PBS pomáha zvyšovať produktivitu a účinnosť predajcov. Keď sa zvyšuje Produktivita, zvyšuje sa Objem zasiahnutých príležitostí. Keď sa zvyšuje Účinnosť, zvyšuje sa Úspešnosť. To sa odrazí v celkovom získanom businesse. Objem príležitostí x Úspešnosť = Objem predaja Výsledok je dosiahnutie významnej konkurenčnej výhody nie z toho, „Čo predávame“, ale „Ako predávame“.
PBS webinar nepovie ako máme predávať. Pomôže nám pochopiť dynamiku sales kampaní 

Anotácia zrealizovaného webinara - Riadenie zmien 
Mnoho projektov zlyháva nie preto, že ich autori a realizátori nemajú pravdu, ale preto, že nedokážu o tejto pravde presvedčiť tých, ktorých sa výsledky projektov dotýkajú najviac. Ľudí! Prednáška ukáže hlavné faktory vedúce k úspechu aj neúspechu projektov riadenia zmeny na konkrétnych príkladoch zo skúseností autora.

Samo učiace dotazníky sú k dispozícii pre objednávateľov webinara

Komu je určená téma: 
Majiteľom firiem, produktovým manažérom, predajcom, obchodným oddeleniam

Disponibilné vstupy záznamy webinarov pred zahájením: 
Change versus Project Management   Mať pravdu nestačí
Samo učiace dotazníky k téme riadenia zmien


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.