Samel.EdU

Podnikový Controlling

Keď hovoríme o úspechu resp. neúspechu firmy, nie je možné pozabudnúť na jednu z účinných metód prosperujúceho podnikania, ktorou je  controlling. Controlling môže zohrať dôležitú úlohu pri riadení firmy na ceste k zisku. Poznanie jeho obsahu a systému zavedenia je veľmi dôležité a umožní predísť takým zlým stavom ako je dlhodobý pokles zisku,  vysoká strata alebo aj samotná likvidácia firmy.

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre:

-          konateľom a spoločníkom obchodných spoločnosti,
-          podnikateľom,
-          finančným manažérom,
-          ekonomickým, finančným a účtovným poradcom,
-          pracovníkom ekonomického útvaru,
-          pracovníkom controllingového útvaru,
-          tých, ktorí sa chcú pracovať ako controlleri vo firme

Prínosy kurzu: 
Získate vedomosti o fungovaní controllingové systému vo firme, budete vedieť kroky jeho zavedenia do praxe, spoznáte dôležité funkcie manažérskeho systému postaveného na systéme controllingu.


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich