Samel.EdU

Príprava a vedenie pôsobivej prezentácie

Už ste zažili prezentáciu na ktorej ste sa nudili? Čo to spôsobilo? Ak by ste „zalovili“ v pamäti asi by ste si spomenuli na, že to boli snímky plné textu, ktoré prezentujúci čítal takmer od slova do slova.

Vy takto nechcete prezentovať! Chcete svojou prezentáciou zaujať! K tomu Vám pomôžu podklady postavené na vizualizácii, podklady, ktoré Vám umožnia voľne a prirodzene rozprávať, ktoré Vám dovolia udržiavať kontakt s poslucháčmi.

Cieľová skupina:
Vediete pracovné porady, alebo prezentujete na nich dosiahnuté výsledky? Robíte obchodné prezentácie? Vediete školenia, semináre, či tréningy? Pracujete ako projektový manažér a prezentujete zámery, priebeh a výsledky projektu? Alebo jednoducho máte pocit, že by nebolo od veci pozrieť sa na svoje prezentačné zručnosti aj z iných uhlov pohľadu?

Potom v tomto kurze nájdete inšpirácie a praktické postupy ako si môžete zlepšiť prípravu a vedenie svojich prezentácii.

Kurz je určený každému, kto potrebuje vystúpiť pred publikom a odprezentovať tému, produkt, či dosiahnuté výsledky.

 Prínosy kurzu: 
Kurz Vás krok za krokom prevedie zásadami prípravy pôsobivej prezentácie. Na praktických cvičeniach si overíte získané znalosti a zručnosti. Prácou na príprave podkladov pre prezentovanie vlastnej témy si upevnite postupy kombinovania vizuálnych, verbálnych a neverbálnych prvkov počas vedenia prezentácie.

 


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich