Samel.EdU

Riadenie projektových rizík podľa medzinárodných noriem a metodík

s pánom Róbertom Kormaňákom sme pripravili náš ďalší inšpiratívny webinar

Dátum realizácie:
bude spresnený

Anotácia:
Prednáška prezentuje základné definície a pojmy v oblasti riadenia projektových rizík. Východiskom je súčasná terminologická báza pre oblasť riadenia projektov a riadenia rizík ako je ustanovená vo svetovo uznávaných a aplikovaných prístupoch, metódach a štandardoch.

Počas prezentácie budú vysvetlené špecifiká riadenia projektových rizík ako aj konkrétne praktické situácie a odporúčanie z praktických situácií a udalostí v praxi projektového manažéra. Súčasťou vystúpenia bude aj informácia o technickej normalizácii v oblasti riadenia projektov a riadenia rizík.

 

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich