Samel.EdU

Analytická konzultácia k stavu riadenia projektov

Analytická konzultácia k stavu riadenia projektov

Kľúčové problémy:
• Nevieme, že nevieme alebo tušíme, že veci môžeme robiť ľahšie a rýchlejšie
• Rezervy v efektivite a metodike riadenia projektov
• Pasca zabehnutých stereotypov a potreba pohľadu z vyššej perspektívy

Prínosy:
• Vytvorenie predpokladov na trvalé zlepšovanie v oblasti strategických projektov
• Vyššia úspešnosť budúcich strategických projektov
• Zefektívnenie práce všetkých projektových pracovníkov
• Položenie základov pre vytvorenie štandardu a kultúry pre riadenie projektov

Výstupy:
• Správa o stave aktuálne bežiacich projektov
• Správa o úrovni projektového manažmentu s odporúčaniami
• Prezentácia výsledku manažmentu firmy a kľúčovým projektovým manažérom s ukážkami správnych postupov

Úplný dokument na stiahnutie alebo tlač

Banner
Analytická konzultácia k stavu riadenia projektov