Samel.EdU

#Kvalitná príprava projektov#

Čo je cieľom prípravnej fázy projektov
Dobre vymedziť projekt a urobiť dohodu medzi zadávateľom a realizátorom. Obsahuje 9 krokov. 

Aký je najväčší paradox projektov?
Najdôležitejšia fáza projektu nemá na začiatku dostatok zdrojov (času, peňazí a odbornej kvality. Potom čakáme zázraky. Na začiatku sa plytvá časom a na konci zdrojmi.

Čo sa rozumie pod kvalitnou prípravou projektov?
Správne načasovanie
Definované sú prínosy a realizovateľné ciele
Umožňuje dohodu medzi zadávateľom a realizátorom a medzi realizátorom a projektovým tímom
Vymedzuje zodpovednosť a oprávnenia
Umožňuje dobrú komunikáciu,
Riadenie projekty cez výstupy
Zvládnuté sú záujmy zainteresovaných strán a podpora kľúčového subjektu

Kto má zabezpečovať kvalitnú prípravu projektov?
Sponzor, vedúci projektu tím, projektový tím inovačný tím, vecný špecialista, metodik prípravy, PMO

Vecný špecialista vs. Špecialista na prípravu projektov (Kto vie )
Žijeme v čase v čase častých prerušení a obrovského informačného pretlaku (aj odpadu), Pribúda veľa úloh a dochádza k častému vynucovania pozornosti. Dôsledkom tohto stavu je, že len veľmi obmedzene vieme vnímať súvislosti a projekt ako celok. Celá snaha riadiť projekt je orientovaná na mikro manažment.

Ak pripravuje projekt vecný špecialista:
Je vyťažený práve preto, že je špecialista, jeho sila je inde. Má nedostatok vtom, že nevidí veci mimo sféru svojho pôsobenia.
Ak pripravuje hocikto iný z firmy
Nedostatok času a odbornosti, nemusí rozumieť
Ak pripravuje externý projekt špecialista na prípravu
Ovláda svetovo overené techniky, vie komunikovať s vecným špecialistom, vie facilitovať celý proces. 

Najčastejšie chyby v príprave projektov?
Ak riešim cez projekt problém, tak dochádza k zámena príčiny a následku. Prípadne nesprávnemu určenie príčiny.
Poznáme 2000 rokov starý omyl medzi príčinou a následkom, ktorý má na svedomí obrovské množstvo mŕtvych.
Ak riešime príležitosť, tak častým problémom je zlé 
nedôsledné zmapovanie záujmových skupín

Aké sú najdôležitejšie kompetencie špecialistu na prípravu projektov?
• Schopnosť komunikovať so špecialistami (3 jazyky)
• Postupy
• Facilitácia
• Práca s predpokladmi
• Záujmové skupiny

Alternatívy prípravy projektov podľa PMI a PRINCE2
Intuitívne alebo nekompetentne sa dá pripraviť hocijako, poučením bude len to, že to takto nejde. Pre partnerov a klientov je k dispozícii video.

Kto chce robiť prípravu projektov – belbin
Ideálne tímové role pre štartovanie projektov sú Inovátor, vyhľadávač zdrojov, realizátor.
Projekt autorizuje vedenie firmy. Ideálna tímová rola je Usmerňovač a Koordinátor.

Banner
#Kvalitná príprava projektov#