Samel.EdU

Optimalizácia času a nákladov v projektoch

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY:
Neexistujú také harmonogramy, ktoré by zabezpečovali optimálne využitie vlastných a nakupovaných zdrojov, dosiahnutie zisku a splnenie požiadaviek zadávateľa v čase a nákladoch.
Existuje tlak na znižovanie marží.
Zvyšujú sa sankcie za neplnenie termínov dodávok.
Pribúda množstvo časových a zdrojových obmedzení v projektoch.

PRÍNOSY:
Plánovacia fáza:

Zabezpečíme ziskovosť / návratnosť projektu aj keď máme malú maržu.
Naplníme očakávania investora na Vašu profesionalitu.
Zvládneme väčšie množstvo úloh na projekte a multiprojektové prostredia
Zvládneme väčšie množstvo  pracovných a technických zdrojov a externých dodávateľov.
Vieme kedykoľvek identifikovať kritické miesta projektu.
Pripravíme finančný plán a krytie projektu.
Každý v projekte vie, kedy má priradenú úlohu.
Realizačná fáza:
Existujú podmienky na reporting stavu o projekte.
Vieme preplánovať neuskutočnené činnosti do reálneho času.
Vieme identifikovať vplyv zmien na naše záväzky v projekte.
Vieme reagovať na vzniknuté situácie v projektoch.
Vieme sledovať využitie zdrojov v projekte  a substituovať ich použitie.
Vieme riadiť kritické miesta projektu a prijímať optimálne rozhodnutia pre čas a náklady.
Záverečná fáza:
Dosiahneme inkaso a zisk.
Dosiahneme spokojnosť zákazníka.
Získame ďalšie projekty.

VÝSTUPY - PONUKA:
Vypracovanie kvalitných harmonogramov pre investorov / zadávateľov.
Recenzia a konzultácie k existujúcim harmonogramom.
Tvorba šablón pre opakované projekty.
Definovanie organizačných predpokladov na používanie MS Project - predpis na používanie
Bezplatné video výstupy MS Project pre pracovníkov firmy

Dôležité:
MS Project je len nástroj, aby fungoval, musia byť definované  a uplatňované organizačné predpoklady.
MAXIMÁLNE EFEKTÍVNE POUŽITÉ ZDROJE V PROJEKTE !!!

Banner
Riešenia šité na Vašu mieru