Samel.EdU

Špecifikácia nového Zámeru / Projektu

 Kľúčové problémy:
• Časové vyťaženie manažmentu firmy neumožňuje dotiahnuť skvelé nápady do stavu zámerov / projektov
• (Ne) Angažovaný postoj kľúčových pracovníkov k novým projektom
• Neznalosť kľúčových faktorov kvalitnej prípravy projektu
• Nedostatočné vyjasnenie zámerov z ktorých projekt vychádza
• Nedostatok expertov na prípravu projektov
• Nedostatočné alebo žiadne definovanie predpokladov

Cieľ:
• Transformácia strategického zámeru do kvalitne špecifikovaného a realizovateľného projektu

Prínosy:
• Vyvarovanie sa neproduktívnym cestám a minimalizácia nesprávnych rozhodnutí v štádiu prípravy a plánovania
• Získanie konkurenčnej výhody vďaka rýchlo a kvalitne spracovaným zámerom
• Získanie angažovanosti zúčastnených strán (partnerov, inovačného tímu. Atď.)
• Vytvorenie prototypu procesu pre trvalé zlepšovanie
• Získanie podnetov z iných prostredí od dodávateľa služieb
• Definovanie kritérií návratnosti projektu
• Použitie postupu pri príprave ďalších projektov
• Vyhodnotenie a ošetrenie vonkajších rizík

Výstupy:
• Kontrola úplnosti doterajšej prípravy zámeru
• Zostavenie štruktúrovaného projektového zámeru alebo projektu *
• Prezentácia výstupov sponzorovi alebo  manažmentu firmy *
• Odovzdanie konečnej verzie zámeru alebo projektu


Úplný dokument na stiahnutie alebo tlač

Banner
Špecifikácia nového Zámeru / Projektu