Samel.EdU

Starostlivosť po projekte

Výstup - ponuka:
1. Nezávislé vyhodnotenie dosiahnutia finančných cieľov projektu
2. Analýza odchýlok od plánu
3. Posúdenie / navrhnutie zmien

Prečo:
·  Nedostatok času
·  Nezaujatosť externého auditora
·  Zametenie problémov pod koberec
·  Niekedy získanie reálneho obrazu je ťažké, pretože ľudia hodnotiaci konečný stav, boli zainteresovaný na projekte

Prínosy:
·  Získanie reálneho obrazu o finančných prínosoch projektu
·  Externý audit sa nemusí obávať negatívnych sociálnych následkov a môže reálne zhodnotiť finančné prínosy projektu.
·  Poučenie pre nasledujúce projekty 
· Z odstupom času reálne zhodnotenie všetkých rozhodnutí

Dôležité:
Doporučené realizovať
3 mesiace po ukončení aby sa dali urobiť korekčné opatrenia a
1-2 roky po ukončení na získanie reálneho hodnotenia projektu

Odmenu možno naviazať na finančné výsledky stanovené auditom