Samel.EdU

Situačné líderstvo

V pracovných, či v projektových tímoch sú zaradení ľudia, ktorý majú rôznu úroveň zručnosti, majú odlišné pracovné skúsenosti a návyky, preferujú odlišné motivačné faktory a majú aj rôznu úroveň prístupu k plneniu pridelených úloh. Jednoducho povedané, nie všetci sú na rovnakej úrovni zrelosti pre kvalitné splnenie pridelenej úlohy.

Táto rôznorodosť si aj v malých tímov vyžaduje od manažéra citlivý, cielený prístup a výber vhodného riadiaceho štýlu tak aby boli plnené úlohy a dosahoval sa aj osobnostný a odborný rast členov tímu. Vhodný štýl riadenia pozitívne ovplyvňuje zrelosť podriadeného, naopak, nevhodne zvolený štýl riadenia negatívne ovplyvňuje vnútornú motiváciu k dobrému výkonu.

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre:

konateľov a spoločníkov obchodných spoločnosti,
podnikateľov,
líniový a stredný manažment,
vedúcich pracovných kolektívov v administratíve
manažérov obchodných tímov,
projektových manažérov
tých, ktorí sa chcú postúpiť na manažérsku pozíciu, alebo plánujú rozbehnúť vlastný biznis

Prínosy kurzu: 
Spoznáte štyri stupne pripravenosti pre kvalitné splnenie pridelenej úlohy a naučíte sa aké štýly riadenia je vhodné pre konkrétny stupeň pripravenosti použiť.
Budete vedieť ako sa vyhnúť znižovaniu úrovne pripravenosti a ako zabezpečiť rozvoj pripravenosti pre kvalitné splnenie úlohy.
Získate poznatky budovania vnútornej motivácie vo svojom tíme. 


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.