Samel.EdU

SMART plánovanie

„Do 12 mesiacov chcem mať o 13% vyšší príjem oproti dnešnému stavu.“, „Tento rok zvýšiš svoj obchodný obrat o 18% oproti minulému roku.“

Asi takto sú na kurzoch prezentované ciele, ktoré majú SMART parametre. Žiaľ, je to iba sčasti pravda. Sú síce špecifické, merateľné a časovo ohraničené. Ale sú aj motivujúce, reálne? Často pre tieto dva parametre väčšina plánov skončí ako plány nesplnené.

Uvedené dva príklady na začiatku sú z oblasti „hard“. Ešte horšia situácia je v oblasti „soft“ – plánovanie zručnosti, plánovanie osobného rozvoja, no aj plánovanie obchodných výsledkov, ktoré by malo byť úzko prepojené s rozvojom predajných zručnosti – kde sú konkrétne a merateľné, motivujúce a realistické plány skôr výnimkou.

Cieľová skupina: 
Kurz je určený pre:

-          konateľov a spoločníkov obchodných spoločnosti,
-          podnikateľom,
-          vrcholovému manažmentu,
-          líniovým manažérom,
-          strednému manažmentu,
-          manažérom obchodných tímov,
-          tých, ktorí chcú „vziať“ život do „vlastných rúk“

Prínosy kurzu: 
Naučíte sa pracovať s cieľmi, ktoré budú postavené na parametroch SMART, ktoré budú posilňovať vnútornú motiváciu pre ich naplnenie. Budete vedieť stanoviť si SMART cieľ aj s plánom pre jeho dosiahnutie a to tak pre seba, ako aj pre svoj tím a jeho jednotlivým členom. Osvojíte si techniky nielen stanovovania cieľov.


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.