Samel.EdU

Tvorba vzdelávacích webinarov, video kurzov a produktov online vzdelávania

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.


páni Ivan SámelVladimír Homoľa pre Vás pripravili skvelý webinar.

Dátum realizácie: 
pondelok  26.11.2018 o 18 hod

Anotácia:
Pred nami je nová vlna vo vzdelávaní a odbyte znalostí! Zarábať viac, bez komplikovaného cestovania a rozličných organizačných obmedzení, je pre tých, ktorí ponúkajú svoje znalosti, oveľa ľahšie ako v minulosti. Nové médiá vytvárajú takmer dokonalý most medzi nositeľmi znalostí a ich príjemcami. Odmietnuť zákazníka, ktorý je vzdialený alebo v danom čase nedostupný, je manažérsky zločin. Poznáme minimálne päť ďalších závažných dôvodov, prečo využiť túto formu odbytu a prijímania znalostí

Obsah:
Význam a vymedzenie produktov online vzdelávania
FAQ slovník - terminológia
Procesy pri realizácii webinara
Nástroje na vysielanie
Možnosti manažmentu digitálneho obsahu
Interakcia v živom vysielaní
Ostatné relevantné témy