Samel.EdU

Večer Jánskych Spevov

Z r e a l i z o v a n é
8. ročník - Večer Jánskych spevov pri západe slnka
 
Panský diel, Šachtičky
Sobota 22.6.2013.
Pre pesimistov !!! = platí aj v prípade, že slnko nesvieti
 
Odchod zo Sásovej  autami            19,00 hod,
Záchytné parkovisko vedľa Terasy (pokúsime sa zobrať nemotorizovaných)
Zraz na Šachtičkách                        19,30 hod
                        Peší výstup
Zraz na Panskom diely                    20,00 hod
 
1/ Rozdanie  textov povinných spoločných piesní (najmenej 5)
2/ Spoločný spev
3/ Alternatívne skupinové prevedenia spevu vopred  „kvalifikovaných“ speváckych zborov
 
Západ slnka                                        20,43 hod
Ak nesvieti slnko púšťame lampióny šťastia, ktoré si donesiete.

Od 22,00 hod posedenie vo vopred rezervovanej reštaurácii v Sásovej.
Posledný bus zo Sásovej ide cca 22,40 hod

Video záznam so 7. ročníka nájdete tu:
http://www.youtube.com/watch?v=k6TgScS-rzU
http://www.youtube.com/watch?v=-RraSsyOozg 
 
Čakám na ďalšie námety !!!

Z r e a l i z o v a n é   v  r o k u  2 0 1 3  !!!

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre prípravu strategických projektov

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Reprezentatívny webinar k inováciám:
  • Ako staviame budúcnosť alebo ako z myšlienky vytvoriť hodnotu
  • 4.6.2020 začíname o 10 hod