Samel.EdU

Viac hláv neznamená vždy viac rozumu

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

s pánom univerzitným profesorom Jozefom Hvoreckým sme  pre veľký záujem pripravili voľné pokračovanie webinarov  z 2.3.2018 a 5.4.2018

Dátum realizácie: 
utorok 29.5.2018 o 18 hod

Anotácia: 
Príslovie „Viac hláv viac rozumu“ treba brať s rezervou. Keby bolo pravdivé, dav by sa musel správať rozumnejšie ako ktorýkoľvek jedinec v ňom. O tom, že skôr opak je realitou, asi nikto nepochybuje. 
V prednáške sa preto budeme venovať skupinovému rozhodovaniu. Vysvetlím jeho výhody a nevýhody, naznačím aj stratégie zostavovania tímov tak, aby výsledok ich aktivity bol optimálny. Ukážem, prečo je napríklad dobré mať v skupine „diablovho advokáta“ aj napriek tomu, že jeho úloha je nevďačná a nie každý je ochotný prevziať ju.