Samel.EdU

Vízia a misia

Prečo je osobná vízia dôležitá?
Ak máte svoju víziu o sebe samom, viete si na jej základe stanovovať priority, plánovať svoj život, riadiť svoj čas!
Ak nemáte svoju vlastnú víziu, potom pracujete na napĺňaní vízie, ktorú Vám stanovia iní!
Čo je pre Vás lákavejšie?

Cieľová skupina:
Kurz je určený každému, kto si chce urobiť jasno vo svojom životnom smerovaní, kto chce prestať iba snívať a chce svoje priania, túžby a sny premeniť na skutočnosť.

Prínosy kurzu: 
Kurz Vás krok za krokom dovedie k definovaniu si toho, kým chcete v živote byť a čo chcete  vo svojom živote dosiahnuť.

V každom kroku budete mať k dispozícii pracovné materiály, pomocou ktorých sa dopracujete tak k definovaniu vlastnej vízie, ako aj k definovaniu si SMART cieľov, ktorými naplníte svoju víziu.

Výsledky kurzu – osobná vízia a misia, ako aj SMART ciele pre ich dosiahnutie – Vám budú slúžiť ako odrazový môstik pre riadenie a plánovanie vlastného  času podľa priorít. Vašou prioritou v plánovaní sa stane to, čo chcete Vy a nie to čo Vám chcú naplánovať iní.


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.