Samel.EdU

Vzdelávacie príbehy a šúpanie pomarančov

Obľúbil som si knihu člena našej odbornej skupiny From Idea To Project pána Františka Hroníka - Manažérske príbehy. 
Tak sa mi knižôčka zapáčila, že som ňou obdarúval mojich priateľov, medzi nimi boli aj kňazi.Prečo kňazi? Živia sa slovom ako ja. V chráme Božom som „náročný poslucháč“.
Autor pán Hroník v súvislosti s príbehmi používa metaforu ošúpaného pomaranča. Chutil by Vám pomaranč, ktorý by bol ošúpaný inou osobou?
Mojim deťom to nevadí.1 x som tak urobil na kurze. Už ošúpaný pomaranč bol vo väčšine prípadov odmietnutý.

Konečne som mal zážitok a to v Prahe u Černého mostu. Videl som na predajnom pulte väčšie množstvo verejne odhalených pomarančov. Zrejme mali slúžiť na odšťavenie. Mali smolu boli starostlivo obsypané muškami. Na mojich projektových kurzoch sa to hemží príbehmi z projektového sveta, ktoré dokazujú povedané. Mám zatiaľ nespracovanú zbierku cca 40 príbehov. Rád by som skvalitnil výstupy tohto typu a preto komunikujem túto tému.

Klasický príbeh by mal mať podľa jednej z metodík tieto časti:
1. ÚVOD / EXPOZÍCIA / OTVORENIE
Obsahuje: hlavné postavy (protagonistov),základnú situáciu, ustanovia sa protivníci, teda sily, ktoré bránia a prekážajú protagonistom. [Karkulka (Červená čiapočka), vlk, rodičia púšťajú maloletú dcéru samu do lesa] 
2. ZÁPLETKA / KOLÍZIA / ZAUZLENIE 
Obsahuje: postupnosť udalostí, ktoré skomplikujú situáciu postáv, rozvíjaním udalostí sa začnú odhaľovať ich možné dôsledky[Vlk je hladný, Karkulka (Červená čiapočka) má potraviny, babička je geriatrička, nie je mobilný signál v lese]
3. BOD ZVRATU / VYVRCHOLENIE
Obsahuje: Dramatické scény,[Vlk zožerie babičku, karkulku (Červenú čiapočku)]
4. ZVRAT / ROZUZLENIE
Obsahuje: Vyriešenie situácie, Ochrancov, [Starostlivý horár zachráni obete vlkovho zločinu]

Ako Vy chápete rozdiel medzi vzdelávacím a obyčajným príbehom?
Má byť pomaranč ošúpaný?
Má byť vzdelávací príbeh zodpovedaný?
Majú byť len nastolené otázky?

Ďakujem za zdieľanie Vašich skúseností.

Ak ste v sieti LinkedIn k tomuto príspevku nájdete 32 komentárov


Doteraz realizované webinare

Banner
Zaujímavé príspevky