Samel.EdU

Historické fakty a príbehy do manažmentu

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Pro rozvojové firmy

ČO PONÚKAME:
Vzdelávanie cez príbehy a historické fakty. Získate maximálne poučenia z reálnych kontextov do súčasnej  podnikateľskej praxe.

P1 – OBCHODNÉ MODELY
Na reálnom obchodnom modeli  Thurzovsko – Fuggerovskej spoločnosti sa dozviete, ako bol realizovaný najúspešnejší obchodný model na našom území. Bolo už pred 500 rokmi. Získate veľké množstvo poučení pre aktuálne obchodné prípady.
P2 – RIADENIE RIZÍK
Na realite osmanských výbojov v 16. až  18. storočí  v hornom Uhorsku sa dozviete všetko Rizikovom manažmente. Porovnáme plány na ochranu banských miest, iných aktív a realitu. Urobíme následné posúdenie politiky riadenia rizík.
P3 – NEURČITOSŤ A RIADENIE ADAPTABILITY
Na projekte oboplávania sveta spred 500 rokov, ktorý obsahuje maximálnu neurčitosť zvládnete životný cyklus projektu hravou formou. Urobíme následné posúdenie projektu. Zadefinujeme dôležité predpoklady pre úspešnú realizáciu projektov vo veľkých neurčitostiach
P4 – RIADENIE ZMIEN
Na reálnych historických  príkladoch sa dozviete, ktoré pozitívne zámery v histórií  boli neúspešné  a ako nás ovplyvňujú do dnes. Vyberieme si osudy niektorých zmien z čias Márie Terézie a Jozefa II. Spoločne budeme hľadať odpovede, čo bolo treba urobiť inak aby sa dosiahla požadovaná zmena.

Témy sú a boli súčasťou výučby na 2 vysokých školách, súčasťou konferencií, vysielanie tém prebehlo aj v rádiu. Existujú aj záznamy z historických verejných podujatí.
Autor projektu Ivan Sámel je schopný hodnotiť fakty z historického a manažérskeho pohľadu  (5 stupeň Bloom)

CENA:
Podľa dohody 
AKO SA REALIZUJÚ PODUJATIA:
V rozsahu minimálne 3-4 hod
Ideálny je počet do 6 účastníkov
Osobne / Online
Sú silno interaktívne
Účastníci nie sú zahltení historickými faktami

Banner
Čo získate / stratíte ak sa obrátite na Ivana Sámela