Samel.EdU

Inovácie - online

Názov video záznamu

Autor

Úvod do inovácií

Ctibor Kohutovič

Aplikácia Metódy 6-3-5 

Brainstorming k inovačnej téme a metóde 6-3-5

Čo sú to Inovácie - Brainstorming účastníkov

Úvod do kreativity

Predpoklady kreativity 01 - Odstráň zábrany

Predpoklady kreativity 02 - Umelé zužovania zadania

Predpoklady kreativity 03 - Hľadaj ako sa to dá a nie ako sa to nedá

Predpoklady kreativity 04 - Praktické cvičenia

Predpoklady kreativity 05 - Nedaj sa manipulovať! Nemanipuluj!

Generovanie nápadov 01 - Asociačné cvičenia

Generovanie nápadov 02 - Heuristic Ideation 

Generovanie nápadov 03 – Laddering

Design thinking - tvorba hodnoty pre zákazníka

Peter Sochna

Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!