Samel.EdU

Efektívna komunikácia a riadenie konfliktov

Cieľová skupina:
Kurz je určený projektovým manažérom, ktorí majú záujem zlepšiť vzájomnú komunikáciu
v rámci projektového tímov.

Stručná charakteristika:
Kurz predstavuje základné predpoklady a efektívnej komunikácie v projektovom tíme.
Oboznamuje s najčastejšími chybami a problémami pri komunikácii, ako aj s ich možnými
riešeniami.
Zároveň zahŕňa najvhodnejšie formy spätnej komunikácie – ich charakteristiky a využitie v praxi.

Metodika:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach