Samel.EdU

MS Outlook - firemná komunikácia

(verzia programu 2000, 2003, XP,2010)
Popis kurzu:
Kurz je určený užívateľom programu MS Outlook, ktorí pracujú v tímoch a pre ktorých je dôležité aj zdieľanie
informácií v rámci tohto programu pre potreby firmy. Kurz sa obsahovo sa zameriava na rozšírené
možnosti firemnej komunikácie a úplné zvládnutie možností tohto programu.
Kurz doporučujeme firmám, ktoré majú nainštalovaný MS Exchange (Small Business Server).

Cieľ kurzu:
Zvládnuť používanie integrovaného nástroja na spravovanie a organizovanie e-mailov, kalendárov, úloh,
poznámok, kontaktov a ďalších informácií pre firemnú komunikáciu a spoluprácu na pracovisku a mimo
neho.

Profil absolventa:
Vie efektívne pracovať s elektronickou poštou v rámci Intranetu a Internetu.
Vie efektívne organizovať pracovné úlohy v tíme a na celo firemnej úrovni.
Vie v rámci tímu efektívne plánovať a organizovať akcie a udalosti v kalendári a na celo firemnej úrovni.
Vie efektívne používať pracovné (zákaznícke) kontakty.
Vie efektívne pracovať s ostatnými zložkami integrovaného balíka.
Vie efektívne pracovať so zobrazeniami a dátovými výstupmi zložiek integrovaného balíka.
Vie zdieľať všetky zložky integrovaného balíka pre potreby celej firmy.
Dokáže uľahčiť prácu sebe a svojím spolupracovníkom.
Dokáže elektronicky komunikovať aj cez prostredia mimo vlastnú firmu.

Vstupné predpoklady:
Základy práce v systéme MS Windows.

Metóda:
Odborný výklad spojený s praktickými ukážkami a následnými skupinovými a individuálnymi cvičeniami
medzi účastníkmi prostredníctvom elektronickej pošty.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby, ako aj príklady pre konkrétnu manažérsku komunikáciu a riešenia
v *.pst formáte.

Počet dní: 2 dni
Počet hodín: 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach