Samel.EdU

Windows SharePoint Services - riadenie projektov

(verzia programu 2.0, 3.0)
Východiská a charakteristika kurzu:
Zámerom workshopu je sprístupniť záujemcom službu Windows SharePoint Services,
ktorá umožňuje vytváranie zdieľaného pracovného prostredia pomocou jednoduchej tvorby
web-stránok, zoznamov a pracovného priestoru dokumentov na platforme MS Office.

Kurz je vhodný pre:
· tvorcov a používateľov intranetových riešení na báze Windows SharePoint Services
· manažérov formálnych a neformálnych projektov, vedúcich a členov tímov, ktorí
potrebujú zdieľať pracovné prostredie
· virtuálne projektové tímy, členov tímov, ktorí pracujú na od seba vzdialených miestach
s nerovnakou technickou infraštruktúrou

Profil absolventa:
· Vie vytvoriť vlastné web rozhranie, ktoré umožňuje vytvoriť podmienky pre vlastnú
tímovú prácu
· Vie spravovať zdieľaný priestor a prístupy k vytvoreným web rozhraniam
· Vie zdieľať pracovný priestor dokumentov (spravovať verzie dokumentov)
· Vie zdieľať vytvorené web priestory
· Vie pracovať so šablónami Windows SharePoint Services
· Vie integrovane pracovať s údajmi uloženými na Windows SharePoint Services
a aplikáciami MS Office
· Vie upravovať vzhľad web stránok
· Vie samostatne navrhovať zdieľané prostredia
· Vie segmentovať zdieľanie informácií pre jednotlivé úrovne užívateľov
· Dokáže spravovať zmeny v priestore WSS

Vstupné predpoklady:
Znalosť prostredia MS Windows a funkcií aplikácie MS Outlook.

Metodika:
Odborný výklad spojený s praktickými ukážkami a následnými individuálnymi cvičeniami
v prostredí Windows SharePoint Services.
Študijné materiály:
K dispozícií je cez webhosting voľný prístup k Windows SharePoint Services po dobu jedného mesiaca.

Rozsah:

Počet dní /hodín: 1 deň /8 hodín 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich