Samel.EdU

Komunikácia

Zoznam kurzov

Efektívna komunikácia a riadenie konfliktov   Popis kurzu
Windows SharePoint Services 1   Popis kurzu
Windows SharePoint Services 2   Popis kurzu
MS Outlook - tímová komunikácia   Popis kurzu
MS Outlook - firemná komunikácia   Popis kurzu

Zoznam kurzov - tímová spolupráca

Budovanie úspešných projektových tímov   Popis kurzu
Organizačné aspekty riadenia projektov   Popis kurzu
Banner
Znalosti, ktoré vedú k úspechu