Samel.EdU

Efektívna komunikácia a riadenie konfliktov

Cieľová skupina:
Kurz je určený projektovým manažérom, ktorí majú záujem zlepšiť vzájomnú komunikáciu
v rámci projektového tímov.

Stručná charakteristika:
Kurz predstavuje základné predpoklady a efektívnej komunikácie v projektovom tíme.
Oboznamuje s najčastejšími chybami a problémami pri komunikácii, ako aj s ich možnými
riešeniami.
Zároveň zahŕňa najvhodnejšie formy spätnej komunikácie – ich charakteristiky a využitie v praxi.

Metodika:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Komunikácia je základ