Samel.EdU

Myšlienkové mapy pre každodennú prax

Prečo sa zúčastniť kurzu:
Myšlienkové mapy predstavujú relatívne jednoduché, zdrojovo nenáročné pracovné postupy,
ktoré sú použiteľné tak v tímovej, ako aj v individuálnej práci. Tieto nástroje umožňujú zvládnuť:
· Exponenciálny nárast informácií
· Nedostatok času (príčina aj následok)
· Neprehľadnosť v terminológii
· Neschopnosť vybrať a prezentovať podstatu problému
· Nevýhodnú krivku učenia ( časové straty pri znovu objavovaní problému)

Kurz je vhodný :
Pre manažérov všetkých úrovní riadenia, vedúcich projektov a projektových tímov, všetkých,
ktorí sa chcú pracovať efektívne a dozvedieť viac o tejto téme.
Prínosy pre účastníkov:
· Vie sa orientovať v spleti zložitých vzťahov a súvislostí a vie vyťažiť maximum poznatkov
z minima nedostatočných, neusporiadaných a občas aj protirečiacich si informácií.
· Vie použiť techniku myšlienkových máp na efektívne riadenie porád a workshopov , na
zápis a prezentáciu vzniknutých riešení. Vie interaktívne zainteresovať na riešení
problému jednotlivcov aj projektový tím.
· Vie vytvoriť nové netradičné pohľady na známu problematiku, ako aj dosahovať
nekonvenčné riešenia bežných problémov.
· Vie vytvoriť myšlienkovú v bezplatnom SW nástroji

Metodika kurzu:
Teoretický výklad myšlienkových nástrojov a máp bude obmedzený na nevyhnutné minimum.
Jadrom kurzu je osvojenie si postupov využitia myšlienkových máp bez SW prostriedkov a so
SW prostriedkami (Účastníci si môžu priniesť notebooky).

Rozsah:
1 deň - Alternatíva. 4 hodiny / Alternatíva 8 hod

Bonusy:
Každý účastník dostane bezplatný (časovo neobmedzený) SW na tvorbu myšlienkových máp,
bezplatné video výstupy k téme k tvorbe a používania myšlienkových máp. 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu: