Samel.EdU

Budovanie úspešných projektových tímov

Charakteristika kurzu :
Nevyhnutným predpokladom zabezpečenie (druhej a tretej dimenzie) rastu firmy sú efektívne
tímy a tímová spolupráca, ktoré sú najdôležitejším nositeľom úspešných riešení a rozvoja firiem.
(1. Dimenzia rastu = Procesy, 2. Projekty, 3. Inovačné Projekty).
Ani ľudia s vysokou úrovňou kvalifikácie či IQ nedokážu vytvoriť úspešný projektový tím.
Odpovede ako dosiahnuť vhodný projektový tím poznajú tisícky firiem ktoré využívajú expertný
systém tímových rolí podľa M. Belbina.
Efektívnosť tímov sa zvyšuje násobne po aplikácii týchto už overených znalostí.

Prínosy pre firmu:
Účastníci poznajú a vedia :
· Vlastné silné a slabé stránky v tímovej práci.
· Pochopiť a predikovať správanie iných kolegov.
· Odbúrať veľké množstvo neproduktívnych konfliktov
· Zostaviť úspešný projektový tím.
· Optimálne zvládnuť životný cyklus projektových tímov.

Metodika praktického workshopu:
Teoretický výklad o typológiách je obmedzený na nevyhnutné minimum.
80% vzdelávacieho času workshopu tvoria praktické cvičenia.
Jadrom kurzu je osvojenie si postupov pri budovaní projektových tímov.
Diskrétnosť osobných informácii je zabezpečená.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby, dostupné sú aj video výstupy po ukončení workshopu.

Bonusy:
Každý účastník dostane bezplatný prístup k video výstupom v relevantných témach.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Tímová spolupráca = nová dimenzia rastu firmy