Samel.EdU

Organizačné aspekty riadenia projektov

Cieľová skupina:
Kurz je určený top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy a tiež
pracovníkom riadiacich oddelení, ktorí majú na starosti zabezpečenie plynulého fungovania
všetkých oddelení podieľajúcich sa na projekte.

Stručná charakteristika:
Kurz predstavuje elementárne teoretické východiská riadenia projektov a jej cieľom je
oboznámenie s najdôležitejšími prvkami organizácie riadenia projektov.
Prakticky poukazuje tiež na výhody a nevýhody jednotlivých organizačných a komunikačných štruktúr v rámci projektu. Prináša dôležité rady ako pracovať so zodpovednosťou a oprávneniami.
Zároveň prináša praktické rady pre vytvorenie dobre fungujúceho projektového tímu so
zastúpením všetkých dimenzií tímových rolí.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Bonusy:
Každý účastník dostane bezplatný prístup k video výstupom v relevantných témach.

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Tímová spolupráca = nová dimenzia rastu firmy