Samel.EdU

Organizačné aspekty riadenia projektov

Cieľová skupina:
Kurz je určený top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy a tiež
pracovníkom riadiacich oddelení, ktorí majú na starosti zabezpečenie plynulého fungovania
všetkých oddelení podieľajúcich sa na projekte.

Stručná charakteristika:
Kurz predstavuje elementárne teoretické východiská riadenia projektov a jej cieľom je
oboznámenie s najdôležitejšími prvkami organizácie riadenia projektov.
Prakticky poukazuje tiež na výhody a nevýhody jednotlivých organizačných a komunikačných štruktúr v rámci projektu. Prináša dôležité rady ako pracovať so zodpovednosťou a oprávneniami.
Zároveň prináša praktické rady pre vytvorenie dobre fungujúceho projektového tímu so
zastúpením všetkých dimenzií tímových rolí.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Bonusy:
Každý účastník dostane bezplatný prístup k video výstupom v relevantných témach.

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Samel.EdU,s.r.o.

Najbližšie podujatie:
  • Rekonštrukcia a poučenia z projektu oboplávania sveta spred 500 rokov
  • ______________________________
  • Vystúpenie na konferencii 5.10.2021
  • Online webinar 11.10.2021
Pripravované podujatia:
  • Sedem zákonov neúspechu firiem, 6.10.21
  • Diagnostika sociálneho a inovačného kapitálu - praktické riešenia, 25.10.21
Banner
Tímová spolupráca = nová dimenzia rastu firmy