Samel.EdU

Znalostný manažment ako nástroj myslenia

Východiská workshopu:
Znalosti sa donedávna nevyznačovali takým mimoriadnym významom pre spoločnosť, firmy
a jednotlivcov, ako je tomu v súčasnosti. Znalosti prinášajú trhovú výhodu všetkým, ktorí vedia s nimi
efektívne pracovať, preto je dôležité aby sme začali aplikovať tento nástroj myslenia, nie zajtra ale dnes
lebo inak nemáme šancu byť úspešný. Na tomto workshope sa dozviete aké sú predpoklady a následne
možnosti v rozvoji najmä znalostných firiem a jednotlivcov. Tiež sa dozviete ako zvýšiť účinnosť Vášho
vzdelávania. Spoznáte riziká osobného kariérneho rozvoja.

Workshop je vhodný pre:
Každého, komu záleží na osobnom rozvoji
Každého, kto chce byť úspešným znalostným pracovníkom (t.j. neživiť sa výhradne manuálnou prácou)
Každého, kto chce získať vyššiu (konkurenčnú) úroveň vedomostí
Každého, kto chce budovať znalostnú sieť, znalostnú organizáciu.

Profil absolventa:
Vie efektívne pracovať na vlastnom rozvoji
Vie efektívne pracovať s vedomosťami a znalosťami
Vie vytvárať znalostné siete

Metodika:
Workshop prebieha v interaktívnom prostredí.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.
Rozsah:
Počet dní /hodín: 1 deň / min 4 hodiny 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Význam znalostí, Výmena znalostí, Stratégia znalostí