Samel.EdU

MS Project - hodnotová analýza

(verzia programu 2003,2007,2010,2013)

Popis kurzu:

Kurz je určený vedúcim projektov a pokročilých užívateľov MS Project. Predstavuje dôkladné prepojenie teoretických vedomostí Earned value analyses a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu MS Project.

Cieľ:

Naučiť sa predikovať vývoj projektu a prijímať optimálne rozhodnutia pre naplnenie projektových zámerov. Zvládnuť používanie hodnotovej analýzy v prostredí MS Project

Profil absolventa:

• Vie sledovať projekty v MS Project a predikovať ich vývoj.
• Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu.
• Vie prijímať optimálne riešenia pre zabezpečenie úspechu projektu.
• Vie získať okamžité poučenia z historických ako aj práve prebiehajúcich projektov

Vstupné predpoklady:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.

Metóda:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály:

Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Bonusy:
Video výstupy k predmetnej téme
Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Osnova kurzu:
Zabezpečenie efektívnosti projektu
Možnosti zníženia nákladov na projekt a skrátenie času.
Práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov.
Sledovanie projektov
Spôsoby vykazovanie progresu na projekte
Pokročilé metódy sledovania projektov
Preplánovanie nesplnených úloh.
Hodnotová analýza na praktickom príklade
sledovanie ukazovateľov CV, SV, CPI, SPI).
Grafické výstupy Earned value analyses
Prezentácia výsledkov Earned value analyses
Optimalizácia projektu , prijímanie opatrení na zabezpečenie plánu projektu

 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
NÁSTROJE S KTORÝMI VIEME UŠETRIŤ TÍSÍCKY EUR