Samel.EdU

MS Project - pre pokročilých

(verzia programu 2003,2007,2010,2013)
Popis kurzu:
Kurz je určený je top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy a tiež
pracovníkom plánovacích oddelení. Predstavuje dôkladné prepojenie teoretických vedomostí
(PMBOK) a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu
MS Project.
Cieľ:
Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project na vytvorenie efektívneho projektu a
tiež sledovania a optimalizácie projektu. Zoznámiť sa metodikou a praktickými skúsenosťami s
riadenia projektov, ktoré v spojení s MS Project vedú k úspešnému naplneniu podnikateľských
cieľov.
Profil absolventa:
· Vie zostaviť projekt s vybilancovaním rozsahu cieľov projektu, času, technických a
ľudských zdrojov.
· Dokáže efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v čase.
· Vie sledovať projekty v MS Project.
· Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu.
· Vie pracovať s množinou projektov a vie zabezpečiť ich konsolidáciu.
· Vie zabezpečiť profesionálne výstupy projektových dát.
Vstupné predpoklady:
Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská
úroveň práce v MS Office.
Metóda:
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.
Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.
Rozsah:
2 dni / 16 hodín 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
NÁSTROJE S KTORÝMI VIEME UŠETRIŤ TÍSÍCKY EUR