Samel.EdU

MS Project server - Project Professional

(verzia programu 2003,2007,2010)

Popis kurzu:
Kurz je určený projektovým manažérom, ktorí zodpovedajú za kvalitu predkladaných projektov,
zdieľanie projektových informácií s projektovým tímom, dosiahnutie úspešného plnenia
projektov. Kurz sa zameriava na zvládnutie riadenia množiny projektov a tiež efektívneho
riadenia zdrojov.

Cieľ:
Využiť a aplikovať funkcie programov MS Project Professional a Project Web Access, za účelom
získania trvalej informovanosti o projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikované rozhodnutia
a dosiahnutia úspešného plnenia projektov.

Profil absolventa:
· Vie zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov projektového tímu.
· Vie rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom.
· Vie reagovať na zmeny oproti plánu (plánom).
· Vie pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu.
· Je schopný zabezpečiť projektovú dokumentáciu (know-how) aj pre opakované projekty.
· Porozumie modelovaniu portfólia projektov.
· Vie zabezpečiť úspešné plnenie projektov.

Vstupné predpoklady:
Zvládnutie aplikácie MS Project z predchádzajúcich kurzov a Internet Explorer.

Metóda:
Prednáška a odborný výklad s praktickými ukážkami doplnené individuálnymi cvičeniami v
tomto prostredí.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou kurzu.
Rozsah:
2 dni / 14 hodín 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
NÁSTROJE S KTORÝMI VIEME UŠETRIŤ TÍSÍCKY EUR