Samel.EdU

MS Project server - Project Web Access

(verzia programu 2003,2007,2010)

Popis kurzu:
Kurz je určený pre členov projektových tímov, ktorí potrebujú byť rýchlo a spoľahlivo
informovaní o úlohách, ktoré im boli v rámci projektu priradené. Pre všetkých, od ktorých sa
vyžaduje vykazovanie stavu o projektoch a aktívna práca s projektovými informáciami.

Cieľ:
Získanie základných zručností v používaní MS Project Server (Project Web Access a aplikácia
poznatkov do praxe.

Profil absolventa:
· Pozná prostredie Project Web Access (PWA).
· Vie preberať a pracovať s pridelenými úlohami.
· Vie vykazovať postup na úlohách (tiež nepracovný čas) v PWA a MS Outlook.
· Dokáže pracovať s dôležitými informáciami projektu (Problémy, Riziká, Dokumenty).
· Je schopný podieľať sa na tvorbe projektového priestoru daného projektu.

Vstupné predpoklady:
Zvládnutie aplikácie MS Project z predchádzajúcich kurzov a Internet Explorer.

Metóda:
Prednáška a odborný výklad s praktickými ukážkami doplnené individuálnymi cvičeniami v
tomto prostredí.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou kurzu.
Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

 

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
NÁSTROJE S KTORÝMI VIEME UŠETRIŤ TÍSÍCKY EUR