Samel.EdU

MS Project server - Project Web Access

(verzia programu 2003,2007,2010)

Popis kurzu:
Kurz je určený pre členov projektových tímov, ktorí potrebujú byť rýchlo a spoľahlivo
informovaní o úlohách, ktoré im boli v rámci projektu priradené. Pre všetkých, od ktorých sa
vyžaduje vykazovanie stavu o projektoch a aktívna práca s projektovými informáciami.

Cieľ:
Získanie základných zručností v používaní MS Project Server (Project Web Access a aplikácia
poznatkov do praxe.

Profil absolventa:
· Pozná prostredie Project Web Access (PWA).
· Vie preberať a pracovať s pridelenými úlohami.
· Vie vykazovať postup na úlohách (tiež nepracovný čas) v PWA a MS Outlook.
· Dokáže pracovať s dôležitými informáciami projektu (Problémy, Riziká, Dokumenty).
· Je schopný podieľať sa na tvorbe projektového priestoru daného projektu.

Vstupné predpoklady:
Zvládnutie aplikácie MS Project z predchádzajúcich kurzov a Internet Explorer.

Metóda:
Prednáška a odborný výklad s praktickými ukážkami doplnené individuálnymi cvičeniami v
tomto prostredí.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou kurzu.
Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

 

Banner
NÁSTROJE S KTORÝMI VIEME UŠETRIŤ TÍSÍCKY EUR