Samel.EdU

MS Project - štandard

(verzia programu 2003,2007,2010,2013)

Popis kurzu:
Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov projektov.

Cieľ:
Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

Profil absolventa:
·         Vie vytvoriť vlastný projekt.
·         Vie sledovať projekt v MS Project.
·         Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
·         Zabezpečiť výstupy z projektových dát.

Vstupné predpoklady:
Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.

Metóda:
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
2 dni / 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
NÁSTROJE S KTORÝMI VIEME UŠETRIŤ TÍSÍCKY EUR