Samel.EdU

Riadenie projektov v prostredí MS Project Server

(verzia programu 2007,2010,2013)
Popis kurzu:
Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa
stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia
projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov
projektov. Kurz je tiež určený projektovým manažérom, ktorí zodpovedajú za kvalitu
predkladaných projektov, zdieľanie projektových informácií s projektovým tímom, dosiahnutie
úspešného plnenia projektov. Kurz sa zameriava na zvládnutie riadenia množiny projektov a tiež
efektívneho riadenia pracovných zdrojov.

Cieľ:
Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa
metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.
Využiť a aplikovať funkcie programov MS Project Professional a Project Web Access, za účelom
získania trvalej informovanosti o projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikované rozhodnutia
a dosiahnutia úspešného plnenia projektov.

Profil absolventa:
· Vie vytvoriť vlastný projekt.
· Vie sledovať projekt v realizačnej fáze.
· Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
· Vie zabezpečiť výstupy z projektových dát.
· Vie zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov projektového tímu.
· Vie rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom.
· Vie reagovať na zmeny oproti plánu (plánom).
· Vie pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu.
· Je schopný zabezpečiť projektovú dokumentáciu (know-how) aj pre opakované projekty.

Vstupné predpoklady:
Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská
úroveň práce v MS Office.

Metóda:
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami v sieťovej verzii MS Project.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou kurzu.
Rozsah:
2 dni / 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Nástroj, ktorý vie ušetriť tísícky EUR