Samel.EdU

Riadenie projektov v prostredí MS Project Server

(verzia programu 2007,2010,2013)
Popis kurzu:
Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa
stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia
projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov
projektov. Kurz je tiež určený projektovým manažérom, ktorí zodpovedajú za kvalitu
predkladaných projektov, zdieľanie projektových informácií s projektovým tímom, dosiahnutie
úspešného plnenia projektov. Kurz sa zameriava na zvládnutie riadenia množiny projektov a tiež
efektívneho riadenia pracovných zdrojov.

Cieľ:
Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa
metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.
Využiť a aplikovať funkcie programov MS Project Professional a Project Web Access, za účelom
získania trvalej informovanosti o projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikované rozhodnutia
a dosiahnutia úspešného plnenia projektov.

Profil absolventa:
· Vie vytvoriť vlastný projekt.
· Vie sledovať projekt v realizačnej fáze.
· Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
· Vie zabezpečiť výstupy z projektových dát.
· Vie zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov projektového tímu.
· Vie rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom.
· Vie reagovať na zmeny oproti plánu (plánom).
· Vie pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu.
· Je schopný zabezpečiť projektovú dokumentáciu (know-how) aj pre opakované projekty.

Vstupné predpoklady:
Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská
úroveň práce v MS Office.

Metóda:
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami v sieťovej verzii MS Project.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou kurzu.
Rozsah:
2 dni / 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
Nástroj, ktorý vie ušetriť tísícky EUR