Samel.EdU

Projektové riadenie

Zoznam kurzov

Riadenie projektov - riešenie prípadovej štúdie   Popis kurzu
Riadenie projektov zmien   Popis kurzu
Riadenie IT projektov   Popis kurzu
Riadenie času a nákladov v projektoch   Popis kurzu
Projektovanie a manažovanie vedecko výskumnych projektov   Popis kurzu
Riadenie zmeny rozsahu projektov   Popis kurzu
Úvod do riadenia projektov   Popis kurzu
Implementácia systému projektového riadenia   Popis kurzu
Riadenie rizík v projektoch   Popis kurzu
Riadenie projektov podľa pravidla 80/20   Popis kurzu
Projektový manažment   Popis kurzu
Následné posúdenie projektu alebo fázy   Popis kurzu
Finančné riadenie projektov   Popis kurzu

K video výstupom ku každej téme sú dostupné hand outy a testovacie otázky

E-Learning

1. Rozsah projektu - vstupná terminológia
2. Čas na projekte - vstupná terminológia
3. Náklady - vstupná terminológia
4. Projektový manažment - základné definície
5. Projektový cyklus a procesy
6. Organizácia projektov
7. Mapa projektu (5 fáz 25 krokov)
8. Záujmové skupiny v projektoch
9. Znalosti v projektoch
10. Míľniky v projektoch
11. Ako ochrániť projekt - predpoklady
12. Riadenie rizík v projektoch
13. Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov
14. Čo je potrebné urobiť v prípravnej fáze projektov
15. Typológia projektových tímov podľa Belbina
16. Spolupráca v projektových tímoch
17. WBS - štruktúra projektu
18. Komunikácia v projektových tímoch
19. Optimalizácia času a nákladov v projektoch
20. Čo je potrebné urobiť v plánovacej fáze projektov
21. Riadenie zmien rozsahu projektu
22. Čo je potrebné urobiť vo fáze odovzdávania projektov
23. Čo je potrebné urobiť vo fáze vyhodnotenia projektov

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich