Samel.EdU

Projektové riadenie

Zoznam najčastejších kurzov

Riadenie projektov - riešenie prípadovej štúdie   Popis kurzu
Riadenie projektov zmien   Popis kurzu
Riadenie IT projektov   Popis kurzu
Riadenie času a nákladov v projektoch   Popis kurzu
Projektovanie a manažovanie vedecko výskumnych projektov   Popis kurzu
Riadenie zmeny rozsahu projektov   Popis kurzu
Úvod do riadenia projektov   Popis kurzu
Implementácia systému projektového riadenia   Popis kurzu
Riadenie rizík v projektoch   Popis kurzu
Riadenie projektov podľa pravidla 80/20   Popis kurzu
Projektový manažment   Popis kurzu
Následné posúdenie projektu alebo fázy   Popis kurzu
Finančné riadenie projektov   Popis kurzu

K video výstupom ku každej téme sú dostupné hand outy a testovacie otázky

E-Learning

1. Rozsah projektu - vstupná terminológia
2. Čas na projekte - vstupná terminológia
3. Náklady - vstupná terminológia
4. Projektový manažment - základné definície
5. Projektový cyklus a procesy
6. Organizácia projektov
7. Mapa projektu (5 fáz 25 krokov)
8. Záujmové skupiny v projektoch
9. Znalosti v projektoch
10. Míľniky v projektoch
11. Ako ochrániť projekt - predpoklady
12. Riadenie rizík v projektoch
13. Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov
14. Čo je potrebné urobiť v prípravnej fáze projektov
15. Typológia projektových tímov podľa Belbina
16. Spolupráca v projektových tímoch
17. WBS - štruktúra projektu
18. Komunikácia v projektových tímoch
19. Optimalizácia času a nákladov v projektoch
20. Čo je potrebné urobiť v plánovacej fáze projektov
21. Riadenie zmien rozsahu projektu
22. Čo je potrebné urobiť vo fáze odovzdávania projektov
23. Čo je potrebné urobiť vo fáze vyhodnotenia projektov
Banner
Znalosti, ktoré vedú k úspechu