Samel.EdU

Implementácia systému projektového riadenia

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy.
Vymedziť predpoklady úspešnej implementácie systému Projektového riadenia v konkrétnej firme.

Cieľová skupina:
Kurz je určený je pre vedúcich projektov a projektovo kompetentných  pracovníkov s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy, vedúcim projektových tímov, ako aj všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení.


Študijne materiály:
Učebné materiály a vzorové šablóny sú súčasťou výučby.

Počet dní:                         1 deň
Počet hodín:                     8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov