Samel.EdU

Implementácia systému projektového riadenia

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy.
Vymedziť predpoklady úspešnej implementácie systému Projektového riadenia v konkrétnej firme.

Cieľová skupina:
Kurz je určený je pre vedúcich projektov a projektovo kompetentných  pracovníkov s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy, vedúcim projektových tímov, ako aj všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení.


Študijne materiály:
Učebné materiály a vzorové šablóny sú súčasťou výučby.

Počet dní:                         1 deň
Počet hodín:                     8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov