Samel.EdU

Následné posúdenie projektu alebo fázy konkrétneho projektu (AAR)

Prečo:
· Najdôležitejším činnostiam venujeme najmenej času, koleso sa vymýšľa stále od znova.
· Činnostiam, ktoré nevieme ovplyvniť venujeme najviac času
· Niekedy získanie reálneho obrazu je ťažké, pretože ľudia hodnotiaci konečný stav, sú
zainteresovaný na projekte
Ciele:
· Zistiť pre vlastné potreby čo sa stalo, prečo sa to stalo a ako možno posilniť silné stránky a zlepšiť
tie slabé
· Systematicky zachytiť skúsenosti a sústrediť sa na výkonnosť tímu v konkrétnom rsp.
nasledujúcom projekte.
Prínosy:
· Znalostí sú okamžite prenesené do aktuálneho projektu
· Znalosti lektora z externých prostredí sú okamžite prenesené do aktuálneho projektu
· Skúseností z aktuálneho projektu sú formalizované a môžu byť prenesené do nasledujúcich
projektov
· Získanie posúdenia projektu nezaujatým expertom
Čo nie je cieľom:
· Hľadanie vinníkov
· Kritizovanie zúčastnených
Workshop je vhodné realizovať :
· Kedykoľvek v dôležitých fázach projektu alebo míľnikoch, čím sa zaistí priebežné zlepšovanie a
vytvorí sa priestor pre doladenie prebiehajúceho projektu.
· Ak je projekt v rozpracovanosti cca 20% dá sa predikovať ako skončí, v tejto fáze je možné a
vhodné urobiť nápravné opatrenia
Workshop nie je vhodné realizovať:
· Ak je projekt tesne pred dokončením
Metodika workshopu:
· Teoretický výklad je obmedzený na nevyhnutné minimum.
· Najmenej 80 % času sa pracuje interaktívnou formou
Študijné materiály:
· Učebné materiály sú súčasťou výučby
· Účastníci dostanú bezplatný SW na tvorbu myšlienkových máp

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov